Sản phẩm phần mềm quản lý tổng thể trường học
ccsTrainPro

Phần mềm quản lý trường học - Niên chế - tín chỉ

CcsTrainPro là phần mềm quản lý đào tạo tổng thể theo học chế tín chỉ và Niên chế, có giao diện thân thiện với người dùng, tích hợp thông tin và dễ sử dụng. Được thiết kế theo cấu trúc module, thuận tiện cho bảo trì và mở rộng sản phẩm. Phần mềm thiết kế một qui tắc xây dựng mã nhất quán, có thể sử dụng dưới dạng mã vạch ở những công việc cần thiết để giảm thiểu thao tác khi sử dụng phần mềm, tăng độ chính xác nhập liệu với công cụ trợ giúp là thiết bị đọc mã vạch. Sử dụng bảng mã TCVN 6909.2001 (Hỗ trợ hoàn toàn unicode). Áp dụng các quy chế hiện tại chủa Bộ:

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD & ĐT.

Thông tư số: 09 và 10/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB & XH.

Hồ sơ

Quản lý hồ sơ - lý lịch

Quản lý hồ sơ lý lịch của Sinh viên, cán bộ, giảng viên. cấp mã sinh viên và quyền truy cập phần mềm và website

Kế hoạch

Quản lý kế hoạch đào tạo

Quản lý kế hoạch đào tạo theo chương trình khung, lập kế hoạch thực tế cho từng học kỳ, quản lý đăng ký...

Quản lý điểm

Quản lý điểm và kết quả học tập

Quản lý điểm từng môn học, điểm các lần học. quản lý kết quả học tập từng học kỳ, năm học

Tốt nghiệp

Xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng

Xét tốt nghiệp dựa trên kết quả học tập theo quy chế 43 của BGD và 09 của Bộ LĐTBXH. Quản lý văn bằng, thiết kế và in bằng lên phôi.

quản lý Tài chính

Thu học phí và các khoản thu khác

Định mức các khoản thu và học phí mỗi môn học, mỗi học kỳ. Thu học phí theo năm và theo tín chỉ, thống kê, báo cáo học phí đã thu.

Quản lý minh chứng - Viết báo cáo tự đánh giá
ccsEQA

Phần mềm Quản lý minh chứng - Viết báo cáo tự đánh giá

CcsEQA là phần mềm được Tổ chức để quản lý toàn bộ hệ thống thông tin, minh chứng (MC) trong công tác đào tạo tại trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Hỗ trợ tối đa cho việc viết báo cáo tự đánh giá theo các bộ Tiêu chí, Tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Bộ LĐ TB & XH. Giúp người viết báo cáo quản lý tốt hệ thống mã hóa minh chứng và chỉnh sửa minh chứng khi có sự thay đổi.

+ Tự định nghĩa và Quản lý các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn.

+ Cấp quyền thu thập minh chứng cho các phòng/khoa, Thu thập minh chứng mọi lúc mọi nơi qua điện thoại di động smartphone.

+ Tổ chức Viết báo cáo tự đánh giá theo từng đợt báo cáo.

Bộ tiêu chí tiêu chuẩn

Định nghĩa các bộ tiêu chí tiêu chuẩn

- Người dùng tự định nghĩa các bộ Tiêu chí, tiêu chuẩn. Import các bộ tiêu chí của Bộ giáo dục và Bộ Lao động (Theo mẫu Download).

Thu thập Minh chứng

Quản lý hệ thống minh chứng

- Quản lý hồ sơ, chứng từ, công văn đi, đến, thông báo, Quyết định… - Thao tác thu thập MC nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi; Có thể chụp hình, quay phim trên smart phone làm minh chứng.

Viết báo cáo chung

Viết báo cáo tự đánh giá chung

- Định nghĩa bố cục báo cáo gồm nhiều phần và viết báo cáo cho từng phần, Có thể phân nhiệm vụ từng phần cho từng thành viên.

TIêu chí tiêu chuẩn

Viết báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn

- Tự động mã hóa MC tương ứng với từng đợt báo cáo. Tự động sửa đổi MC trong báo cáo đã viết khi xóa hoặc thêm minh chứng, có thể sao chép mã hóa MC giữa các đợt báo cáo giúp giảm thiểu thời gian thu thập MC.

Tổng hợp báo cáo

Tổng hợp và biên dịch báo cáo

Dựa vào bố cục đã định nghĩa, phần mềm sẽ tổng hợp các phần báo cáo và nội dung tự đánh giá qua bộ tiêu chí, tiêu chuẩn thành một file hợp nhất.

  • Sản phẩm khác
  • Nhà hàng - khách sạn
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý tài sản - ký túc xá
Cổng thông tin điện tử - liên kết

Cổng thông tin Nhà trường - Giảng viên - Sinh viên

Là câu nối giao tiếp giữa nhà trường với Giảng viên và sinh viên qua internet, Giảng viên và sinh viên có thể tương tác với các bộ phận nhà trường qua cổng thông tin mà không cần đến tại trường: Nhập điểm, xem điểm, xem thời khóa biểu, đăng ký môn học, tra cứu văn bằng....

Kết hợp thanh toán học phí online qua VNPAY

Liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán online qua Smartphone để thu tiền học phí và các khoản thu khác

Sinh viên có thể nộp học phí và các loại phí khác qua điện Smartphone và không cần đến phòng tài vụ

Danh sách khách hàng thân thiết
Trường Đại học sư phạm NT Trung Ương

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Phần mềm quản lý thời khóa biểu.

Trường cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

- Phần mềm quản lý thời khóa biểu.

- Module tuyển sinh - xét tuyển và in giấy báo

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

Trường Đại học Thành Đông

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

- Module khảo sát sinh viên và giảng viên online

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

- Phần mềm Quản lý trường học ccsTrain và ccsTrainPro.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle